top of page

Tarieven en vergoedingen

Binnen mijn praktijk bied ik zowel verzekerde als onverzekerde zorg voor volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) aan.

Verzekerde zorg

Psychologische zorg is onderverdeeld in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. In grote lijnen wordt er op basis van de volgende criteria behandeld:

  • Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie.

  • Generalistische Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen.

  • Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen.

 

In mijn praktijk ben ik werkzaam in de Generalistische Basis GGZ

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat níet over de zorg die je krijgt, maar over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt de behandeling niet meer na afronding in één keer afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Voorbeelden van zorgprestaties zijn een diagnostiekconsult, een behandelconsult of intercollegiaal overleg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld. Het tarief van een diagnostiekconsult (75 minuten) bedraagt in 2024 € 223,48 en van een behandelconsult van 45 minuten € 135,89.

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo en wordt gewerkt vanuit de zorgvraagtypering. Dit zegt iets over de hoeveelheid en ernst van de klachten. Zorgvraagtypen 1 t/m 4 worden in de Generalistische Basis GGZ behandeld en 5 t/m 8 in de Gespecialiseerde GGZ. Met behulp van de HoNOS+ (een vragenlijst) wordt onderzocht welk zorgvraagtype het beste bij je klachten en problemen past, wat informatie geeft over de verwachte behandelinzet. Dit moet ook worden vermeld op de factuur van de behandeling. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met je afgesproken wordt op grond van je diagnose en de behandeldoelen die we samen afspreken. De HoNOS+ wordt ook gebruikt bij tussentijdse evaluaties. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling beëindigd wordt. 

 

Voorwaarde vergoeding 

Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een correcte verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Om de behandeling vergoed te krijgen dient er een DSM-diagnose te worden gesteld. Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen.

Verzekerde zorg

Gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik contacten afgesloten met diverse zorgverzekeraars: ASR, de Amersfoortse, Aevitae, CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, OWM DSW, Menzis, Anderzorg, ONVZ, Salland, VGZ, Zekur, Univé, IZA, Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, en OWM Zorg en Zekerheid. Hieronder vallen ook kleinere zorgverzekeraars. Je kunt bij je zorgverzekeraar zelf nagaan of ik een contract met hen heb afgesloten. Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een contract heb afgesloten, dan wordt de behandeling volledig vergoed, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM-stoornis (m.u.v. enkele stoornissen). Ik dien de declaraties van de losse zorgprestaties rechtstreeks bij je zorgverzekeraar in. Je eigen risico wordt altijd aangesproken. 

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar door de zorgverzekeraar verrekend. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in heel 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. De zorgprestaties die in 2025 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2025. Gaat je behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaal je voor beide kalenderjaren het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2024 vastgesteld op € 385. Daarnaast kunt je nog een vrijwillig eigen risico hebben; ook dit wordt eerst verrekend voordat je de zorg vergoed krijgt.

 

Ongecontracteerde zorg

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb, wordt de behandeling alsnog vergoed, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM-stoornis (m.u.v. enkele stoornissen). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die je hebt (restitutie- of naturapolis). Ga vooraf na bij je zorgverzekeraar wat je vergoed gaat krijgen. De facturen van de losse zorgprestaties betaal je aan Psychologiepraktijk Zuijderwijk. Deze factuur kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt altijd aangesproken.

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg

Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. In dat geval wordt de verleende zorg niet vergoed door je zorgverzekeraar. Er is dan geen verwijzing nodig van je huisarts en de kosten van de intake (€ 248) inclusief intakeverslag en advies) en van de behandelsessies (€ 124 per sessie) komen dan voor je eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien je om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen. 

Aanmeldings- en behandelingswachttijd 

Momenteel hanteer ik helaas een (tijdelijke) aanmeldstop.

Vragen?

Heb je vragen in het algemeen of in relatie tot jouw persoonlijke situatie?

 Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op. 

bottom of page