Tarieven en vergoedingen

Binnen mijn praktijk bied ik zowel verzekerde als onverzekerde zorg voor volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) aan.

Verzekerde zorg

Psychologische zorg is onderverdeeld in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. In grote lijnen wordt er op basis van de volgende criteria behandeld:

 • Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie.

 • Generalistische Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen.

 • Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen.

 

In mijn praktijk ben ik werkzaam in de Generalistische Basis GGZ

 

Voorwaarde vergoeding 

Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een correcte verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Om de behandeling vergoed te krijgen dient er een DSM-diagnose te worden gesteld. Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen.

 

Producten Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ wordt een onderverdeling gemaakt in onderstaande producten. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of de klachten waarmee je komt te vertalen zijn in een DSM-stoornis en wordt bekeken welk product (kort, middel, intensief of chronisch) passend gaat zijn.

Product 1

GBGGZ Kort (BK)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

 

Voor 2021 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 294 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 522,13

Product 3

GBGGZ Intensief (BI)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

Voor 2021 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 750 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 1.434,96

Product 2

GBGGZ Middel (BM)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

Voor 2021 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 495 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 885,01

Product 4

GBGGZ Chronisch (BC)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhouds-behandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

 

Voor 2021 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 753 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 1.380,49

 

'Onvolledig behandeltraject'

Het kan zijn dat na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis of dat blijkt dat je beter behandeld kan worden binnen de Gespecialiseerde GGZ. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een DSM-stoornis, die niet vanuit het basispakket wordt vergoed. Het kan ook zijn dat je na het intakegesprek een andere behandelaar prefereert om het traject mee voort te zetten en daarom niet start met de behandeling. Je dossier wordt dan gesloten als prestatie ‘onvolledig behandeltraject’. Dit wordt vergoed door je zorgverzekeraar bij gecontracteerde zorg of bij het hebben van een restitutiepolis in het geval van ongecontracteerde zorg en deels vergoed bij een naturapolis in het geval van ongecontracteerde zorg. Voor een onvolledig behandeltraject (alleen intake + indirecte tijd) geldt een tarief van € 228,04 (120 minuten directe en indirecte tijd).

Tussentijds stoppen behandeling

Als je de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het behandeltraject afgesloten en wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct dat tijdens intake werd vastgesteld.

Gecontracteerde zorg

Voor 2021 heb ik contacten afgesloten met diverse zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, Caresq, Zorg en Zekerheid, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Menzis, ASR, VGZ, ONVZ en Eno. Hieronder vallen ook kleinere zorgverzekeraars. Je kunt bij je zorgverzekeraar zelf nagaan of ik een contract met hen heb afgesloten. Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een contract heb afgesloten, dan wordt de behandeling volledig vergoed, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM-stoornis (m.u.v. enkele stoornissen). Ik dien de declaratie rechtstreeks bij je zorgverzekeraar in. Je eigen risico wordt altijd aangesproken. 

 

Ongecontracteerde zorg

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb, wordt de behandeling alsnog vergoed, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM-stoornis (m.u.v. enkele stoornissen). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die je hebt (restitutie- of naturapolis). Ga vooraf na bij je zorgverzekeraar wat je vergoed gaat krijgen. Na afronding van het traject betaal je de totaalfactuur aan Psychologiepraktijk Zuijderwijk. Deze factuur kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt altijd aangesproken.

Zorroo

Mijn praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en omstreken). Op het moment dat je huisarts deelneemt aan de 'Ketenzorg Basis-GGZ' en naar mij verwijst, wordt het traject vergoed. Er wordt dan geen aanspraak gedaan op je eigen risico. 

 

Onverzekerde zorg

Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. In dat geval wordt de verleende zorg niet vergoed door je zorgverzekeraar. Er is dan geen verwijzing nodig van je huisarts en de kosten van de intake (€ 228) inclusief intakeverslag en advies) en van de behandelsessies (€ 114 per sessie) komen dan voor je eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien je om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen. 

Aanmeldings- en behandelingswachttijd 

De aanmeldingswachttijd is momenteel 3 maanden. De behandeling kan na de intake meteen van start gaan. 

Vragen?

Heb je vragen in het algemeen of in relatie tot jouw persoonlijke situatie?

 Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op.