Tarieven en vergoedingen

Binnen mijn praktijk bied ik zowel verzekerde als onverzekerde zorg voor volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) aan.

Verzekerde zorg

Psychologische zorg is onderverdeeld in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. In grote lijnen wordt er op basis van de volgende criteria behandeld:

 • Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie.

 • Generalistische Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen.

 • Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen.

 

In mijn praktijk ben ik werkzaam in de Generalistische Basis GGZ

 

Voorwaarde vergoeding 

Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Om de behandeling vergoed te krijgen dient er een DSM-diagnose te worden gesteld. 

 

Heb je een restitutiepolis dan wordt 100% van de zorg vergoed. Heb je een naturapolis dan wordt een bepaald percentage van de zorg vergoed (ga dit na bij je zorgverzekeraar). Je eigen risico wordt altijd aangesproken indien je besluit te declareren bij je zorgverzekeraar.

 

Producten Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ wordt een onderverdeling gemaakt in onderstaande producten. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of de klachten waarmee je komt te vertalen zijn in een DSM-stoornis en wordt bekeken welk product (kort, middel, intensief of chronisch) passend gaat zijn.

Product 1

GBGGZ Kort (BK)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

 

Voor 2020 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 294 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 503,47

Product 3

GBGGZ Intensief (BI)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

Voor 2020 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 750 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 1.383,65

Product 2

GBGGZ Middel (BM)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

Voor 2020 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 495 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 853,38

Product 4

GBGGZ Chronisch (BC)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhouds-behandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

 

Voor 2020 hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor:  

 • 753 minuten (directe en indirecte tijd)

 • € 1.330,98

 

'Onvolledig behandeltraject'

Het kan zijn dat na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis of dat blijkt dat je beter behandeld kan worden binnen de Gespecialiseerde GGZ. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een DSM-stoornis, die niet vanuit het basispakket wordt vergoed. Het kan ook zijn dat je na het intakegesprek een andere behandelaar prefereert om het traject mee voort te zetten en daarom niet start met de behandeling. Je dossier wordt dan gesloten als prestatie ‘onvolledig behandeltraject’, die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor een onvolledig behandeltraject (alleen een intakegesprek + indirecte tijd) geldt een tarief van € 219,78 (120 minuten directe en indirecte tijd).

Tussentijds stoppen behandeling

Als je de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het behandeltraject afgesloten en wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct dat tijdens intake werd vastgesteld.

 

Kosten en declareren verzekerde zorg

Je kan pas declareren bij je zorgverzekeraar als het behandeltraject is afgerond of wanneer je dossier wordt gesloten als prestatie ‘onvolledig behandeltraject’. Je betaalt voor het intakegesprek (inclusief intakeverslag en advies) € 219,78 en per behandelafspraak een voorschot van € 105,00. De betaling kan via de website bij het plannen van de afspraak (iDEAL) of in mijn praktijk aan het einde van de afspraak (via pin). De facturen die je hiervan krijgt kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar. De factuur die je wel kunt indienen bij je zorgverzekeraar krijg je aan het einde van het traject. 

Aanmeldings- en behandelingswachttijd verzekerde zorg

De aanmeldingswachttijd is momenteel 2 weken. De behandeling kan na de intake meteen van start gaan.  

 

Onverzekerde zorg

Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. Als er geen DSM-diagnose kan worden vastgesteld wordt de verleende zorg niet vergoed door je zorgverzekeraar. Er is dan geen verwijzing nodig van je huisarts en de kosten van de intake (€ 219,78, inclusief intakeverslag en advies) en van de behandelsessies (€ 105 per sessie) komen dan voor je eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien je om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen. De betaling kan via de website bij het plannen van de afspraak (iDEAL) of in mijn praktijk aan het einde van de afspraak (via pin).

Aanmeldings- en behandelingswachttijd onverzekerde zorg

De aanmeldingswachttijd is momenteel 2 weken. De behandeling kan na de intake meteen van start gaan. 

Vragen?

Heb je vragen in het algemeen of in relatie tot jouw persoonlijke situatie?

 Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op. 

Kloosterlaan 172, 4811 EE Breda

contact@psychologiepraktijkzuijderwijk.nl     |     06- 4178 1086

Bankrekeningnummer: NL57 KNAB 0259 7156 03

©2020 bij Psychologiepraktijk Zuijderwijk     |     webdesign bij Marcella Schets